JYKLOTTO ลวดลายศิลปะที่ปรากฏอยู่บนล็อตเตอรี่

แบ่งเป็นเงินรางวัลร้อยละ ๖๐ JYKLOTTO เป็นรายได้แผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๘ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากฯไม่เกินร้อยละ ๑๒ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย

รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล JYKLOTTO สาธารณประโยชน์ ทุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสังคมสงเคราะห์ ทูลเกล้าถวายฯและอื่นๆอีก แต่จะมีใครสักกี่คนที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของ “ล็อตเตอรี่”

กระดาษแห่งความหวังใบเล็กๆ JYKLOTTO ใบหนึ่ง ที่มีตัวเลข ๖ หลัก อยู่มุมขวามือซึ่งอาจจะกลายเป็นเศษกระดาษที่ไร้ค่าทันที หากหมายเลขไม่ตรงกับรางวัลในแต่ละงวด จะมีใครสักกี่คนที่มองเห็นคุณค่าของ

ลวดลายศิลปะที่ปรากฏโฉมอยู่บนล็อตเตอรี่ JYKLOTTO ซึ่งหากถ้าเรามองให้ดีก็จะเห็นคุณค่าและความหมาย เป็นการบอกเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นความรู้ไว้มากมาย

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ