สมัคร Royal1688 FAT NC แจงใบแต่งตั้งตัวแทนไม่ใช่มอบอำนาจ

สมัคร Royal1688

ประธาน FAT NC ชี้แจงเรื่องการใช้ใบแต่งตั้งตัวแทน ( Delegate Form) ว่ามีความแตกต่างกับ ใบมอบอำนาจ ( Proxy) ขณะที่ฟีฟ่าก็ตอบกลับข้อประท้วงของบิ๊กหอย โดยบอกว่าเป็นเรื่องภายใน

สมัคร Royal1688 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการกลาง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT NC) ชี้แจงเรื่องข้อประท้วงของ ธวัชชัย สัจจกุล ผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่บอกว่าการเปิดให้ใช้ใบมอบอำนาจในการเลือกตั้ง 30 เสียงลีกภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมาเป็นการผิดข้อบังคับ โดยยืนยันว่าวิธีการที่ใช้คือใบแต่งตั้งตัวแทน ซึ่งจำเป็นในกรณีที่สโมสรมีผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 คน

“บิ๊กหอย”ได้เข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งตัวแทน 30 เสียงลีกภูมิภาค ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับลุกขึ้นประท้วงว่าเป็นการเลือกตั้งที่ผิดข้อบังคับหลังเปิดให้มีการใช้ใบมอบอำนาจ โดยยื่นหนังสือให้ฟีฟ่าพิจารณา

เสธ.โต อธิบายว่า “สำหรับเรื่องการมอบอำนาจที่ผู้สมัครบางท่านคาใจ ว่าทำไมถึงมีการมอบอำนาจกันได้ทั้งที่ระเบียบข้อบังคับของสมาคมห้าม เราก็อยากจะขออธิบายอย่างนี้ว่า ในระเบียบของสมาคมฟุตบอลนั้นเป็นการมอบอำนาจแบบที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Proxy คือมอบให้ใครก็ได้มาดำเนินการในเรื่องนี้”

“อย่างไรก็ดี การที่บางสโมสรมีผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 คน เราจึงปรึกษาไปกับทางฟีฟ่าว่าจะมีการออกใบแต่งตั้งตัวแทน หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Delegate Form ซึ่งจะเป็นการแต่งตั้งให้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสร มีหลักฐานมายืนยันได้จริง และฟีฟ่าก็โอเคกับวิธีนี้”

ขณะที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) โดย นายมาร์คุส คัตต์เนอร์ รักษาการณ์เลขาธิการทั่วไป ก็ทำหนังสือตอบกลับ บิ๊กหอย มาแล้ว ดังนี้

“ถึง คุณธวัชชัย สัจจกุล เรื่องสถานการณ์ในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ท่านที่เคารพ เราขออ้างถึงจดหมายของท่านที่ลงวันที่ 19 มกราคม 2016 ในเรื่องเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT) เนื้อหาใจความทั้งหมดนั้นได้รับความสนใจจากเราอย่างเต็มที่”

“หลังจากวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่รายงานเข้ามาในจัดหมายของท่านแล้ว เราอยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่า เรื่องทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นเรื่องภายในซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของฟีฟ่านอกจากนี้ เรายังอยากจะชี้ให้เห็นว่า โดยหลักการทั่วไปแล้ว ฟีฟ่าจะติดต่อสื่อสารผ่านทางสมาชิกของสมาคมเท่านั้น”

“ท้ายที่สุดแล้ว เราอยากจะชี้ให้คุณเห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ข้อมูลนี้เป็นเพียงเรื่องทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความมีอคติลำเอียงใดๆ ที่หน่วยงานที่มีอำนาจจะนำเรื่องนี้หรือเรื่องคล้ายๆ กันนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกในอนาคต เราขอขอบคุณสำหรับการรับฟัง และเชื่อมั่นว่าท่านคงเข้าใจ”

ขอแสดงความนับถือ

มาร์คุส คัตต์เนอร์